doradztwo

Od samego początku naszej działalności świadczyliśmy usługi doradcze i pomoc we wdrażaniu przepisów EASA, a wcześniej JAA. W ramach usług prowadziliśmy również projekty dotyczące łączenia i dzielenia istniejących organizacji, przekazywania lub przyjmowania odpowiedzialności za certyfikaty statków powietrznych lub ich wyposażenia.

W ramach coachingu podczas procesów certyfikacji na bieżąco rozwiązujemy zidentyfikowane problemy, prowadzimy szkolenia, uaktualniamy dokumentację, wspomagamy wewnętrzny system jakości/zgodności oraz zarządzania ryzykiem. Świadczymy również usługi w zakresie zapewnienia zgodności (ISO10007).

W chwili obecnej najczęściej świadczonymi usługami jest wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS/ISO3100) oraz wykonywanie analiz bezpieczeństwa. Zajmujemy się również szkoleniami i wdrażaniem nowoczesnego narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem czyli Just Culture.

Just Culture jest elementem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Just Culture może być wdrażane bez wdrożenia w organizacji SMS-a, czego przykładem są rozwiązania stosowane w zachodnich systemach służby zdrowia.

W dokumentach Urzędu Lotnictwa Cywilnego Just Culture tłumaczy się na polski jako kulturę sprawiedliwego traktowania, ale ponieważ uważamy, że to zagadnienie ma znacznie szerszy zasięg stosujemy oryginalne nazewnictwo.

Aktualna sytuacja rozwijającego się głębokiego kryzysu spowodowała, że koniecznością stało się prowadzenie szkoleń dotyczących zdarzeń o bardzo małym prawdopodobieństwie, ale za to bardzo poważnych konsekwencjach powszechnie nazywanych czarnymi łabędziami. W ramach usługi w tym zakresie oferujemy analizę zastosowanego systemu SMS w celu uodpornienia organizacji na czarne łabędzie.