projekty europejskie

Witamy wszystkich zainteresowanych na stronie poświęconej naszemu projektowi POWR.02.15.00-00-2031/20 pn “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest opracowanie trzech programów staży uczniowskich dla szkół średnich prowadzących kształcenie w kierunkach: technik mechanik lotniczy, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych oraz ich weryfikacja w ramach krótkich praktyk pilotowych. Projekt będzie trwał do września 2022 r.

W chwili obecnej przygotowujemy się do realizacji pierwszej części projektu w czasie której zostaną napisane propozycje nowych programów oraz będą one poddawane ocenie grona ekspertów, którzy stworzą specjalna grupę doradczą. W skład grupy wejdą przedstawiciele szkół średnich oraz firm lotniczych produkcyjnych, obsługowych oraz lotnisk.

Wszelkie zainteresowane osoby są proszone o kontakt poprzez okno znajdujące się na stronie głównej.

Nowości na temat projektu będą publikowane na podstronie „Nowości”. Natomiast na tej stronie będą znajdowały się przede wszystkim informacje merytoryczne w tym, ogłoszenia w przypadku poszukiwania wykonawców poszczególnych etapów projektu.

Ogłoszenia zawarte na tej stronie zostały przeniesione poniżej. Pozostałe ogłoszenia dotyczące projektu znajdują się w zakładce “Nowości”

 

30 września 2022 r. Zakończenie projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Po osiemnastu miesiącach realizacji zakończyliśmy praca w ramach projektu dotyczącego staży uczniowskich w trzech zawodach: technk awionik (TA), technik lotniskowych służb operacyjnych (TLSO) oraz technik mechanik lotniczy (TML).

Chciaem wyrazić podziekowania wszystkim osobom, które w projekt był zaangażowane oraz tym krtóre współpracowały z nami za pomoc i włożony wysiłek, ponieważ pandemia i wojna w Ukrainie, a tekże złożoność samego tematu nie szczędziły nam dodatkowych trudności. udało się je nam pokonać właśnie dzięki zaangażówaniu całego zespołu, który pracował przy projekcie. postafktum policzyliśmy, że było nas prawie szieśziesiąt osób.

Poniżej załączamy dokumenty, które są efektem naszych prac. Są to: trzy modele staży, raport z etapu pilotaży wraz z opisami prowadzonych działan, ankietami i wnioskami, które zidentyfikowaliśmy po projekcie. dodatkowo jest treść rekomendacji opracowanych po zakonczeniu opracowywania modeli i realizacji pilotaży oraz dwa raportu opracowane na samym początku realziacji projektu, które zawierają analize rozwiązań kształćenia w w/w zawodach na świecie oraz analizę realizacji staży i praktyk w ramach kształcenia w kraju.

W razie jakichkolwiek pytań, albo problemów lub wątpliwości na które natraficie Państwo podczas przygotowywania się do staży prosimy o kontakt i z przyjemnością wspomożemy Was. Dodatkowo możecie nawiązać z nami kontakt poprzez Stowarzyszenie Lotniczych Szkół Zawodowych, z którym współpracujemy na bieżąco.

W wyniku doświadczeń zebranych podczas realziacji projektu zaproponowaliśmy kilka działań szkołom, aby wzmocnić je w ich bieżącej działaności.

Dokumenty podsumowujące

Oświadczenie o zgodności modeli – 2022-09-28

Raport końcowy – 2022-09-25

Modele staży uczniowskich dla zawodów TA, TLSO, TML

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik awionik – 2022-07-30

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych – 2022-07-30

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik mechanik lotniczy – 2022-07-30

Analizy wtkonane na początku realizacji projektu

Badanie w metodyce desk research dot. dobrych praktyk w zakresie programów, jakości i organizacji staży w branży TLO w UE i poza UE – 2021-07-30

Badanie w metodyce desk research dot dobrych praktyk w zakresie programów, jakości i organizacji staży na tle metod kształcenia w branży TLO w UE i poza UE – 2021-07-30

 

 

Ogłoszenia! Uwaga!

  • Na stronie Bazy konkurencyjności pojawi się ogłoszenie “Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu odnoszących się do stażu uczniowskiego dla trzech zawodów w branży transportu lotniczego (TLO).”  Link załączymy poniżej po aktywacji ogłoszenia.

 

Ogłoszenia o rozeznaniu rynku

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 1/2021/TLO z dnia 24 marca 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

  Rozeznanie_1_2021_TLO_badania

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 2/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

Rozeznanie_2_2021_TLO_ekspert_branżowy

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 3/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

 Rozeznanie_3_2021_Koordynator_TLO