projekty europejskie

Witamy wszystkich zainteresowanych na stronie poświęconej naszemu projektowi POWR.02.15.00-00-2031/20 pn “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest opracowanie trzech programów staży uczniowskich dla szkół średnich prowadzących kształcenie w kierunkach: technik mechanik lotniczy, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych oraz ich weryfikacja w ramach krótkich praktyk pilotowych. Projekt będzie trwał do września 2022 r.

W chwili obecnej przygotowujemy się do realizacji pierwszej części projektu w czasie której zostaną napisane propozycje nowych programów oraz będą one poddawane ocenie grona ekspertów, którzy stworzą specjalna grupę doradczą. W skład grupy wejdą przedstawiciele szkół średnich oraz firm lotniczych produkcyjnych, obsługowych oraz lotnisk.

Wszelkie zainteresowane osoby są proszone o kontakt poprzez okno znajdujące się na stronie głównej.

Nowości na temat projektu będą publikowane na podstronie „Nowości”. Natomiast na tej stronie będą znajdowały się przede wszystkim informacje merytoryczne w tym, ogłoszenia w przypadku poszukiwania wykonawców poszczególnych etapów projektu.

Ogłoszenia zawarte na tej stronie zostały przeniesione poniżej. Pozostałe ogłoszenia dotyczące projektu znajdują się w zakładce “Nowości”

 

UWAGA!

Dalsze informacje dotyczące naszych działań powiązanych z tym projektem będą sygnalizowane na tej stronie, ale ich opis będzie znajdował się w zakładce nowości.

 

30 września 2022 r. Zakończenie projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Po osiemnastu miesiącach realizacji zakończyliśmy praca w ramach projektu dotyczącego staży uczniowskich w trzech zawodach: technik awionik (TA), technik lotniskowych służb operacyjnych (TLSO) oraz technik mechanik lotniczy (TML).

Chciałem wyrazić podziękowania wszystkim osobom, które w projekt był zaangażowane oraz tym które współpracowały z nami za pomoc i włożony wysiłek, ponieważ pandemia i wojna w Ukrainie, a także złożoność samego tematu nie szczędziły nam dodatkowych trudności. udało się je nam pokonać właśnie dzięki zaangażowaniu całego zespołu, który pracował przy projekcie. Już po zakończeniu projektu policzyliśmy, że w czasie jego trwania było nas wszystkich prawie sześćdziesiąt osób.

Poniżej załączamy dokumenty, które są efektem naszych prac. Są to: trzy modele staży, raport z etapu pilotaży wraz z opisami prowadzonych działań, ankietami i wnioskami, które zidentyfikowaliśmy po projekcie. dodatkowo jest treść rekomendacji opracowanych po zakończeniu opracowywania modeli i realizacji pilotaży oraz dwa raportu opracowane na samym początku realizacji projektu, które zawierają analizę rozwiązań kształcenia w w/w zawodach na świecie oraz analizę realizacji staży i praktyk w ramach kształcenia w kraju.

W razie jakichkolwiek pytań albo problemów lub wątpliwości, na które natraficie Państwo podczas przygotowywania się do staży prosimy o kontakt i z przyjemnością wspomożemy Was. Dodatkowo możecie nawiązać z nami kontakt poprzez Stowarzyszenie Lotniczych Szkół Zawodowych, z którym współpracujemy na bieżąco.

W wyniku doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu zaproponowaliśmy kilka działań szkołom, aby wzmocnić je w ich bieżącej działalności.

Dokumenty podsumowujące

Oświadczenie o zgodności modeli – 2022-09-28

Raport końcowy – 2022-09-25

Modele staży uczniowskich dla zawodów TA, TLSO, TML

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik awionik – 2022-07-30

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych – 2022-07-30

Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik mechanik lotniczy – 2022-07-30

Analizy wykonane na początku realizacji projektu

Badanie w metodyce desk research dot. dobrych praktyk w zakresie programów, jakości i organizacji staży w branży TLO w UE i poza UE – 2021-07-30

Badanie w metodyce desk research dot dobrych praktyk w zakresie programów, jakości i organizacji staży na tle metod kształcenia w branży TLO w UE i poza UE – 2021-07-30

 

 

Ogłoszenia! Uwaga!

  • Na stronie Bazy konkurencyjności pojawi się ogłoszenie “Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu odnoszących się do stażu uczniowskiego dla trzech zawodów w branży transportu lotniczego (TLO).”  Link załączymy poniżej po aktywacji ogłoszenia.

 

Ogłoszenia o rozeznaniu rynku

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 1/2021/TLO z dnia 24 marca 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

  Rozeznanie_1_2021_TLO_badania

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 2/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

Rozeznanie_2_2021_TLO_ekspert_branżowy

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 3/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

 Rozeznanie_3_2021_Koordynator_TLO