projekty europejskie

Witamy wszystkich zainteresowanych na stronie poświęconej naszemu projektowi POWR.02.15.00-00-2031/20 pn “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego celem jest opracowanie trzech programów staży uczniowskich dla szkół średnich prowadzących kształcenie w kierunkach: technik mechanik lotniczy, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych oraz ich weryfikacja w ramach krótkich praktyk pilotowych. Projekt będzie trwał do września 2022 r.

W chwili obecnej przygotowujemy się do realizacji pierwszej części projektu w czasie której zostaną napisane propozycje nowych programów oraz będą one poddawane ocenie grona ekspertów, którzy stworzą specjalna grupę doradczą. W skład grupy wejdą przedstawiciele szkół średnich oraz firm lotniczych produkcyjnych, obsługowych oraz lotnisk.

Wszelkie zainteresowane osoby są proszone o kontakt poprzez okno znajdujące się na stronie głównej.

Nowości na temat projektu będą publikowane na podstronie „Nowości”. Natomiast na tej stronie będą znajdowały się przede wszystkim informacje merytoryczne w tym, ogłoszenia w przypadku poszukiwania wykonawców poszczególnych etapów projektu.

 

Ogłoszenia! Uwaga!

  • Na stronie Bazy konkurencyjności pojawi się ogłoszenie “Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu odnoszących się do stażu uczniowskiego dla trzech zawodów w branży transportu lotniczego (TLO).”  Link załączymy poniżej po aktywacji ogłoszenia.

 

Ogłoszenia o rozeznaniu rynku

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 1/2021/TLO z dnia 24 marca 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

  Rozeznanie_1_2021_TLO_badania

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 2/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

Rozeznanie_2_2021_TLO_ekspert_branżowy

 

  • Ogłoszenie o rozeznaniu rynku nr 3/2021/TLO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w projekcie „Kształcenie zawodowe: 31) branża transportu lotniczego (TLO)”

Plik z wymaganiami do pobrania poniżej

 Rozeznanie_3_2021_Koordynator_TLO