szkolenia

Szkolenia stanowią znaczącą część naszej aktywności. Większość poniższych szkoleń jest oferowana w formie podstawowej (czas trwania jak przy nazwie szkolenia) oraz jako szkolenia wznawiające oraz szkolenia dla zaawansowanych (tym przypadku szkolenie może być realizowane w formie mieszanej z warsztatami). Oferujemy również wersje poniższych szkoleń dla zarządów w tym dla kierowników odpowiedzialnych. W kwestiach szczegółowych prosimy o kontakt.

W chwili obecnej MGN Alaris Consulting oferuje następujące szkolenia:

 1. Czynnik ludzki w obsłudze technicznej (dla organizacji posiadających certyfikat Part 145) (+ Part 21) (może Part CAMO)
 2. SMS (w obecnej chwili jest to wymaganie dla wszystkich typów organizacji lotniczych) (czas trwania 2 dni)
 3. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do norm ISO9001 oraz AS9100 (czas trwania 1 dzień)
 4. Part M
  1. Part CAMO – organizacja zarządzania ciągła zdatnością do loty (dawniej Part M/G) (czas trwania 2 dni)
  2. Part CAO – organizacja zapewnienia ciągłej zdatności do lotu (dawniej Part M/F + M/G) połączenie małej organizacji obsługowej i organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (czas trwania 2 dni)
  3. Part M/I (przegląd zdatności) – wykonywanie przeglądów zdatności do lotu (szkolenie dla organizacji CAMO i CAO, które mają możliwość wykonywania przeglądów zdatności. Można dołączyć do szkolenia z Part CAMO i Part CAO (czas trwania 1 dzień)
  4. Part ML – zapewnienie zdatności w lotnictwie lekkim (wykład wspierający dla Part CAO, wykład bazowy dla prywatnych właścicieli statków powietrznych (czas trwania 1 dzień)
 5. Part 21
  1. Organizacji produkującej (part 21G) (czas trwania 2 dni)
  2. Organizacji projektującej Part 21J (czas trwania 2 dni)
 6. Part 145
  1. Part 145  (czas trwania 2 dni)
  2. Zmiany do Part 145 (czas trwania 1 dzień)
 7. Budowa systemu bezpieczeństwa w lotnictwie
 8. Zarządzanie czynnikiem ludzkim (czas trwania 1 dzień)
 9. Przepisy lotnicze dla zarządów (czas trwania 1 dzień)
 10. Kursy dla audytorów:
  1. Audytowanie w organizacjach Part M/Part 145 (czas trwania 3 dni)
  2. Audytowanie w organizacjach Part 21G (czas trwania 3 dni)
  3. Audytowanie w lotnictwie (czas trwania 5 dni)
 11. Kurs dla kierowników jakości (czas trwania 3 dni)
 12. EMAR-y (European Military Airworthiness Requirements)
  1. EMAR 21 (szkolenie powinno być poprzedzone uzgodnieniem jego zakresu)
  2. EMAR 145 (czas trwania 2 dni)
  3. EMAR C (czas trwania 1 dzień)
  4. EMAR D (czas trwania 1 dzień)
  5. EMAR M (czas trwania 2 dni)
  6. EMAR R (czas trwania 1 dzień)
 13. Umowy BASA
 14. Części nieautoryzowane (Fraud Parts) (czas trwania 1 dzień)
 15. Zarządzanie konfiguracją (zgodnie z ISO10007) (czas trwania 1 dzień)
 16. Okazjonalnie
  1. Bezpieczeństwo zbiorników paliwowych (wstępne) (FTS) (czas trwania 1 dzień)
  2. Bezpieczeństwo wiązek elektrycznych (wstępne) (EWIS) (czas trwania 1 dzień)