Zarządzanie bezpieczeństwem i wdrażanie systemów bezpieczeństwa

Od roku 2013 pomagamy we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa (SMS) i zarządzania ryzykiem (ISO31000). Do dziś w tym zakresie zrealizowaliśmy 15 w różnych firmach przede wszystkim lotniczych.

W ramach powyższych wdrożeń lub niezależnie pomagamy tworzyć plany działania w sytuacjach kryzysowych (Emergenct Response Plan) oraz procedurę zarządzania zmianą.