Zarządzanie ryzykiem i analizy bezpieczeństwa

Oprócz wdrażania systemów SMS i zarządzania ryzykiem prowadzimy audyty i wykonujemy szczegółowe analizy ryzyka np. w przypadku konieczności wykonania czasowej zmiany zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, prowadzenia inwestycji, reorganizacji lub np. uruchamiania nowego projektu.

Na tych samych zasadach pomagamy naszym klientom we wdrażaniu i realizacji procedur zarządzania zmianą, rozpoczynając całość usługi od analizy ryzyka przedsięwzięcia, które podejmuje klient.