audytowanie

W ramach świadczonych usług oferujemy prowadzenie audytów w obszarze techniki lotniczej, lotnisk oraz systemów jakości i SMS-a. Audyty te wykonujemy osobiście i możemy szybko odpowiedzieć na Państwa zapotrzebowanie.

W obszarze wymagań ISO9001 oraz AS/EN9100 i ich pochodnych, wykonujemy audyty wewnętrze i audyty drugiej strony w zakresie zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz części podrabianych (fraud Parts). Audyty tego typu możemy świadczyć również w firmach nie lotniczych.

MGN Alaris Consulting współpracuje z doświadczonymi audytorami rozszerzając swoje kompetencje o zakres operacji lotniczych oraz szkolenia lotniczego i ich usługi możemy również Państwu zaoferować.

Mamy doświadczenie w audytowaniu firm lotniczych małych i dużych, a także nadzorów lotniczych.

 

Kwalifikacje:

– posiadam, uprawnienia audytora wiodącego ISO9001,
– ponadto odbyłem szkolenie Aviation Auditing prowadzone przez Nigel Bauer & Associates oraz szkolenie audytowania certyfikacji lotnisk prowadzone przez EASA zgonie z rozporządzeniem (UE) 139/2014,
– odbytych około 480 audytów.