oferta

Zarządzanie bezpieczeństwem i wdrażanie systemów bezpieczeństwa

Od roku 2013 pomagamy we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa (SMS) i zarządzania ryzykiem (ISO31000). Do dziś w tym zakresie zrealizowaliśmy 15 w różnych firmach przede...

Zarządzanie ryzykiem i analizy bezpieczeństwa

Oprócz wdrażania systemów SMS i zarządzania ryzykiem prowadzimy audyty i wykonujemy szczegółowe analizy ryzyka np. w przypadku konieczności wykonania czasowej zmiany zasad...

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie przepisów bezpieczeństwa lotniczego EASA, ICAO oraz FAA i oraz przepisów wojskowych (EMAR) (Part 21G, Part 21J, Part 145, Part-CAMO, Part CAO,...

Programy europejskie

Trwają prace nad podstroną dotyczącą programów europejskich, mające na celu przekazanie Państwu szczegółowe informacje na temat obecnych działań wspieranych przez Unię...