nowości

 • Wrzesień 2021
  W ramach realizacji projektu unijnego zakończylismy opracowywanie i przekazaliśmy do Ministerstwa Edaukacji i Nauki trzy modele staży uczniowakich w zawodach: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy. Teraz modele zostaną poddane ocenie ekspertów. po zakończeniu oceny będzie można przystąpić do realziacji modeli pilotażowych.

 

 • Lipiec 2021

MGN Alaris Cosnulting poszukuje autora projektu pilotażowego stażu dla zawodu: technik lotniskowych służb operacyjnych. Wszystkie chętne osoby mające doświadczenie w zakresie edukacji zawodowej dla młodzieży lub nauczyciele zawodu w branży lotniskowej chętni do podjęcia się takiego zadania są proszeni o kontaktowanie się przez komunikator znajdujący się w dolnej części strony startowej. Gaża autorska jest znacząca.

 • Czerwiec 2021

W ramach realizowanego przez nas projektu opracowania i sprawdzenia programów uczniowskich staży zawodowych realizowanych przez szkoły średnie w ramach nauczania w trzech zawodach: technik mechanik lotniczych, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, zainicjowaliśmy działanie zespołu ekspertów. W skłąd tego zespołu weszło sześćosób z przemysłu oraz czwterech przedstawicieli szkół. Jednocześnie zainicjonwano działanie wewnętrznego forum  dyskusujnego, które ma pomóc w realizacji całego przedsięwzięcia i ułatwić kontakty pomiędzy autorami programów staży, ekspertami reprezentującymi przemysł i szkoły oraz zespołem kierującym całością projektu. W najbliższym czasie dostęp do forum uzyskają przedstawiciele pozostałych szkół, które nie są reprezentowane przez ekspertów.
Niestety forum nie będzie dostępne dla osób postronnych. Nasze doświadczenia w tym zakresie są nadzwyczaj negatywne i niechcąc dopuścić do pojawienia się wpisów niegrzecznych oraz wszelkiego rodzaju troli podjęliśmy decyję o utrzymaniu forum w postaci zakmniętej. Przepraszamy. Osoby bardzo zainteresowane współpraća są proszone o kontakt przez komunikator na znajdujący się na stronie głównej.

 • Kwiecień 2021

MGN Alaris Cosnulting wspólnie z Projekt Plus rozpoczęły realizację projektu europejskiego mającego doprowadzić do opracowania i sprawdzenia programów staży zawodowych realizowanych przez szkoły średnie w ramach nauczania w trzech zawodach: technik mechanik lotniczych, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.

Czas realizacji całości projektu przewidziano na 18 miesięcy.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do kontaktu.

 • Grudzień 2020

W związku z panującą pandemią i narastającymi zagrożeniami z niej wynikającymi, nasze szkolenia w zakresie czynnika ludzkiego zostały poszerzone o elementy wpływu pandemii na psychikę ludzką, objawami, które możemy zaobserwować, metodami radzenia sobie w sytuacji długotrwałego stresu oraz wpływem tych zjawisk na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

 • Październik 2020

W związku z pandemią COVID-19 i rosnącym wpływem tego zjawiska na nas rozszerzyliśmy zakres szkoleń z Czynnik ludzkiego za problematykę wpływu pandemii na pracowników firm lotniczych i możliwości wpływu na poziom bezpieczeństwa lotniczego.

 • Sierpień 2020

Przez kilkanaście tygodni byłem mało aktywny, ponieważ wspierałem działania Sektorowej Rady d.s. Kompetencji Przemysłu Lotniczego-Kosmicznego jako koordynator części lotniczej projektu. 15 września zakończę współpracę z Radą, gdy zostaną przygotowane dwie rekomendacje.

Pierwsza z nich jest rekomendacją nadzwyczajną dedykowaną dla przedsiębiorstw lotniczych, aby ułatwić im przejście prze okres pandemii i potem wyjście z kryzysu. Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę PARP-u lub Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która będzie operatorem w projekcie rekomendacji nadzwyczajnej.

Druga jest rekomendacją, już zwyczajna, koncentruje się na wsparciu organizacji lotniczych i personelu w zakresie szkolenia i podnoszenia kompetencji. W obecnej chwili  przygotowanych jest kilkanaście szkoleń, ale rekomendacja ma charakter otwarty i mogą być dodawana kolejne szkolenia. Na razie nie potrafię wskazać terminu i miejsca publikacji tej rekomendacji.

 • Maj 2020

We współpracy z Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-kosmicznego opracowaliśmy projekt działań łagodzących wpływ pandemii COVID-19 w obszarze lotnictwa. Plan został zaakceptowany przez PARP (który nadzoruje proces tworzenia i działania rad ds. kompetencji) i obecnie Rada oczekuje na przyznanie środków przez Agencję na realizację tych działań.
W ramach zaproponowanych aktywności przewidziano wykonanie szeregu analiz rynkowych, uruchomienie pomocy dla osób zwalnianych oraz analizy dotyczące zachowania poziomu bezpieczeństwa w przypadku konieczności ograniczania zakresu prowadzonej działalności, zwalniania pracowników oraz zawieszania działalności.

MGN Alaris Consulting opracowało prezentację dotyczącą czarnych łabędzi (zdarzenia bardzo rzadkie, ale obciążone bardzo poważnymi konsekwencjami), i zachowania się komórek zarządzania jakością/zgodnością oraz SMS-a w sytuacji kryzysowej, nie przewidzianej w Planie Działania w Sytuacjach Awaryjnych (ERP).
Szkolenie jest dostępne w formie webinaru oraz normalnej prezentacji realizowanej u klienta.

W połowie maja MGN Alaris Consulting rozszerzy zakres swoich usług o jednodniowe szkolenia w zakresie nadzoru nad częściami podrobionymi (fraud parts)

 • Kwiecień 2020

W kwietniu na zamówienie firmy DEKRA przygotowaliśmy webinaria dotyczący zjawiska czarnego łabędzia i sposobu działania zespołów jakości oraz zarządzania ryzykiem podczas kryzysu. Zapraszamy na kolejne edycje. (https://szkolenia.dekra.pl/szkolenie/czarny-labedz-czyli-rzecz-o-zarzadzaniu-ryzykiem-zarzadzaniu-w-kryzysie)

 • Marzec 2020

W dniu 24 marca EASA opublikowała nową wersję “eRules consolidated Regulation” zawierającą zmiany wynikające z rozporządzeń opublikowanych w zeszłym roku (2019/1383 oraz 2019/1384) oraz w roku bieżącym (2020/270). Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Consolidated_Regulation_%28EU%29No1321-2014_on_Continuing_Airworthiness.pdf

Aktualna wersja Easy Access Rules for Continuing Airworthiness jest nadal datowana na kwiecień 2019 r i nie zawiera zmian w rozporządzeniach, ani nowo wydanych AMC i GM do Part CAMO i CAO oraz części Part ML. Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Continuing%20Airworthiness%20%28April%202019%29.pdf

W związku z opublikowaniem w dniu 13 marca materiałów doradczych do Part CAMO informuję, że wznawiamy oferowanie szkoleń dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. przypominamy, że okres na wdrożenie zmian zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/1142 jest ograniczony do 12 miesięcy i wiosną przyszłego roku wszystkie certyfikaty Part M/G automatycznie wygasną. Dokument jest dostępny pod adresem:https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20VII%20—%20AMC%20and%20GM%20to%20Part-CAMO%20—%20Issue%201.pdf