nowości

 • Czerwiec 2024
  MGN Alaris Consulting i osoby współpracujące zakoczyły w tym miesiącu udział w procesach edukacyjnych na trzech uczelniach wyższych w Polsce. Na Politechnice Warszawskiej wykładaliśmy Prawo lotnicze, na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania: Zarządzanie bezpieczeństwem, Audytowanie oraz Czynnik ludzki, a na Lotniczej Akademii Wojskowej w ramach Kursu audytorów systemów certyfikacji i nadzoru Wymagania dotyczące techniki lotniczej w systemach cywilinych.
  Prawo lotnicze:  https://mgnalaris.pl/wp-content/uploads/2024/06/MEiL-prawo-lotnicze.pdf
  LAW:   https://mgnalaris.pl/wp-content/uploads/2024/06/LAW-2024-06-05.pdf
  Zainteresowani są proszeni o pobranie odpowiednich adresów do materiałów.

 

 

 • Luty 2024
  MGN Alaris Consulting rozszerzylo zakres oferowanych szkoleń o szkolenie instruktorskie w zakresie czynnik ludzkiego (patrz podstrowana szkolenia). Jednodniowe szkolenie koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przede wszystkim zawartości szkoleń wstępnych i wznawiających oraz roli samego szkolenia w zakresie budowy systemu bezpieczeństwa w organizacji lotniczej w tym, roli kultury bezpieczeństwa oraz jej wzmacnianiu. poruszane też są zagadnienia zarządzania czynnikiem ludzkim.
  Szkolenie jest prowadzone jako jednodniowe i preferowaną forma jest szkolenie stacjonarne.

 

 • Styczeń 2024
  Poniżej załączamy link do strony dotyczącej studiów podyplomowych “Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie” (Patrz informacja Grudzień 2023).
  Wszystkich zainteresowanych zapreaszamy do zgłaszania się i ew. zadawania pytań.
  https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-podyplomowe/Zarzadzanie-bezpieczenstwem-w-lotnictwie

 

 • Grudzień 2023
  Po kilku miesiącach intensywnych prac, współnie z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz TUV Nord Polska udało nam się doprowadzić do zatwierdzenia nowych studiów podyplomowych na MEiL-u. Studia pt. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie mają dotyczyć SMS-a i są adresowane przede wszystkim do pracowników firm projektujących produkujących, obsługowych i zarządzających ciągłą zdatnością do lotu. Absolwenci  studiów otrzymają również Certyfikat Menadzera Bezpieczeństwa, który zostanie wydany przez TUV Nord Polska.
  Studia są przewidziane do realizacji w cyklu dwóch semestrów, a zajęcia będą obejmowały siedem modyłów (spis poniżej) i w sumie 200 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń.
  Program zajęć realizowany będzie w formule wykładowo – warsztatowej:
  Moduł 1. Informacje wstępne, środowisko prawne SMS – wykłady/ćwiczenia – 16/0
  Moduł 2. Cele i struktura SMS-a – wykłady/ćwiczenia – 8/8
  Moduł 3. Polityka i promocja bezpieczeństwa – wykłady/ćwiczenia – 8/8
  Moduł 4. Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem – wykłady/ćwiczenia – 24/24
  Moduł 5. Środowisko operacyjne i integracja SMS-a – wykłady/ćwiczenia – 16/16
  Moduł 6. Zmiany oraz doskonalenie SMS-a – wykłady/ćwiczenia – 16/8
  Moduł 7. Aspekty czynnika ludzkiego – wykłady/ćwiczenia – 24/24

 

 • Wrzesień 2023
  Informujemy, że rozszerzyliśmy zakres oferowanych przez nas szkoleń o “Kontrolę pierwszego wyrobu (FAI) zgodnie z wymaganiami AS9102.

 

 • Styczeń2023
  Informujemy, że rozszerzyliśmy zakres oferowanych prze nas szkoleń o szkolenie totyczące organizacji CAO zgodnie z rozporządzeniem 1321/2014. Szkolenie trwa 16 godzin.

 

 • Październik 2022
  W związku ze zmianami wprowadzonymi przez EASA w rozporządzeniach 748/2012 oraz 1321/2014, które wymagają od organizacji projektujących produkujących oraz obsługowych wdrożenia systemy zarządzania bezpieczeństwem (SMS) opracowaliśmy szkolenia uzupełniające do w/w organizacji oraz koncepcję zakresu niezbędnych zmian oraz wdrażania SMS-a.

 

 • Wrzesień 2022
  Z dniem 30 września zakończyliśmy realizację projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)”. W okresie lispiec-wrzesień br. opracowaliśmy raporty podsumowujące całość projektu. dokumenty te zawierają opis zrealizowanych działań, ich ocenę, ocene przydatności zaprojektowanych narzędzi oraz wnioski i rekomendacje dotyczące szerokiego aspektu kształćenia w zawodach lotniczych.
  Dokumenty te będa dostępne w zakłądce “projekty unijne” przez conajmnie 5 lat, ponieważ tego wymagają zapisy kontraktu.
  Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszymi opracowaniami oraz w razie potrzeby do kontaktu. Kontaktować się można poprzez skrzynkę dostępną na stronie łownej lub poprzez Stowarzyszenie Lotniczych Szkół Zawodowych, z któym wsłpracujemy. w ramach tej współpracy zaplanowaliśmy dodatkowe działania, które są wynikiem zebranych doświadczeń i mają wspomóc szkoły i ich nauczycieli w niełatwej pracy.

 

 • Sierpień 2022
  W związku z zakończeniem pilotażowych staży dla zawodów technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy poniwnie przesłalismy do wszystkich szkół prowadzących nauczanie w tych zawodach poprawione modele stażów. Wszyscy zainteresowani mogą pozyskać te staże z naszej strony korzystając z linków, któe są załączone w informacjach z lipca czerwca br. w tej chwili przygotowujemy się do podsumowania projektów i będziemy się kontaktować ze szkołami, aby zapoznać się z ich opiniami na temat zaproponowanych modeli.
  Przedstawiciele szkół, którzy mieli okazję zapoznać się z naszymi modelami, którzy chcieliby podzielić się z nami swoimi uwagami proszeni są o kontakt poprzez maila lub komunikator znajdujący się na naszej stronie głownej.

 

 • Lipiec 2022
  Poniżej załączamy uaktualniona wersję modelu stażu uczniowskiego dla zawody Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych. w aktualizacji uwzględniliśmy doświadczenia zebrane w czasie pilotażowego stażu uczniów tego zawodu. Dwa pozostałe modele są dostęne poniżej, ponieważ mogliśmy je uaktualnić wcześniej i ogłosić w zeszłym miesiącu.
  W modelu staży dla TLSO zastosowaliśmy te same zasada oznacznaia i opisywania zmian, jakie zastosowano w dwóch pozostałych omodleach.
  Podtrzymujemy naszą prośbę kierowaną do wszystkich zainteresowanych osób o pobranie tego dokumentu, zapoznanie się z nim i przekazanie nam wszelkich ewentualnych uwag.
  Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych – 2022-07-18   

 

 • Czerwiec 2022
  W związku za zakończenie staży pilotażowych dla zawodów technik awionik oraz technik mechanik lotniczy poniżej niniejszej informacji załączamy modele po zmianach. Projekt nasz jest realizowany w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w grudniu 2021 r. uzyskaliśmy akceptację ekspertów MEiN wszystkich trzech projektów modeli staży uczniowskich dla zawodów technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy.
  Zmiany wprowadzone do modeli nie są wielkie, ale mamy nadzieję, że podniosły one jakość tych dokumentów. Dla ułatwienia lektury i identyfikacji zmian w każdym z modeli za spisem treści umieściliśmy tabelę zmian, a wszystkie zmiany w tekście oznaczyliśmy pionową kreską umieszczaoną na zewnętrznym marginesie.
  Wersję zmieniona trzeciego modelu opublikujemy na przełomie czerwca i lipca.
  Dwa poniższe modele zostały również przesłane do wszystkich szkół średnich prowadzących kształcenie w zawodach lotniczych.
  Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób o pobranie tych dokumentów, zapoznanie się z nimi i przekazanie nam uwag.    
  Modelowy program stazu uczniowskiego w zawodzie technik awionik – po zmianach 2022-06-10.pdf
  Modelowy program stażu uczniowskiego w zawodzie technik mechanik lotniczy – po zmianach 2022-06-09.pdf
 • Trzeci zaplanowany staż dla uczniów kształcących się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych rozpoczęliśmy w połowie maja i zakończyliśmy w dniu 10 czerwca. Staż ostatecznie odbył się na lotnisk Lublin Airport w Świdniku po czterokrotnej zmianie lokalizacji spowodowanej najpierw pandemia, a potem wojną na Ukrainie. w stażu wzięlo udział 8 uczniów z Zespołu Szkól nr 3 im T. Rylskiego w Rzeszowie.

 

 • Kwiecień 2022
  W kwietniu zakończyliśmy realizację stażu uczniowskiego dla zawodu technik meachanik lotniczy. Staż odbył się w Warszawie w odziale obsługi liniowej firmy Linetech S.A. i wzięło w nim udział 7 uczniów z Technikum nr 9 z Warszawy.
  Wobec zakonczenia staży w dwóch podobnych grupach zawodowych (technik awionik i technik meachanik lotniczy) przystępujemy do weryfikacji modeli staży uczniowskich i opublikujemy je w maju lub na początku czerwca. Modele zostaną udostępnione na niniejszej stronie internetowej oraz będa przsłane do wszystkich szkół, w których prowadzone jest kształćenie w którymkolwiek z zawodów lotniczych czyli techink awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych i technik mechanik lotniczy.

 

 • Luty 2022
  Informujemy, że w ramach realizowanego przez POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozpoczęliśmy realizację staży uczniowskich. Niestetypandemia COVID-19 ograniczyła nasze działania. Z zaplanowanych na okres ferii zimowych staży dla trzech zawodów technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczych udało się przeprowadzić tylko pilotaż dla uczniów kształcących się w zawodzie technik awionik.
  Staż w zawodzie technik mechanik lotniczy został zainicjowany, ale wobec zagrożenia covidowego zdecydowaliśmy się na opóźnienie fizycznej realizacji projektu o kilka tygodni gdy intensywność pandemii osłabnie.
  W przypadku stażystów z zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych staże nie rozpoczęły się w ogóle, ponieważ lotniska na terenie, których planowaliśmy realizować staże nie zgadzają się na wejście jakichkolwiek osób postronnych.
  Staż przyszłych techników awioników odbył się w Katowicach w hangarze firmy Lintech S.A. w staży brało udział 8 uczniów z Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu.
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy ponownie rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji opiekuna stażu u pracodawcy w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego dla trzech zawodów z branży transportu lotniczego (technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych) w ramach Projektu w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.Rozeznanie rynku_5_2022_TLO_opiekun_aktualizacja_8_02_2022
  Załączniki_do rozeznania rynku_5_2022_TLO_aktualizacja
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy ponownie rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji instruktora stażu z ramienia szkoły w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego dla trzech zawodów z branży transportu lotniczego (technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych) w ramach Projektu w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.
  Rozeznanie rynku_4_2021_TLO_instruktor_aktualizacja_
  Załączniki_do rozeznania rynku_4_2021_TLO_aktualizacja  

 

 • Styczeń 2022
  Informujemy, że w ramach realizowanego przez POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uzyskaliśmy akceptację ekspertów MEiN wszystkich trzech projektów modeli staży uczniowskich dla zawodów technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób o pobranie tych dokumentów, zapoznanie się z nimi i przekazanie nam uwag.
  Każdy z modeli zawiera opis podstaw teoretycznych, które przyjęliśmy do opracowania rozwiązań modelowych oraz same modele, zalecenia w zakresie zapewnienia jakości realizacji staży, oraz rekomendacje wypracowane przez cały zaangażówany w projekt zespół i propozycje wzorów umów, które moga być używane podczas przygotowania do realzacji staży.dokument zamyka spis mających zastosowanie aktów prawnych.
  Podczas opracowywania modeli natrafiliśmy na problem wielości możliwych rozwiązań, które wynikają z uwarunkowań rynkowych i specyfiki poszczegółnych firm lotniczych, i dlatego zdecydowanie podkreślamy, że są to tylko propozycje dla konkretnych scenariuszy staży i rozwiązania, które możecie Państwo stosować w Waszym przypadku, będą daleko odbiegały od tego co jest zawarte w poniższych opracowaniach. wg. Naszego zespołu, to co jest najważniejsze w realizacji staży, zostało nazwane czterokrokiem. Odzwierciedla on proces nauczania, a potem przygotowania do wykonania konkretnego zadania, jego fizycznej realizacji i końcu jego zamknięcia/podsumowania. Zaproponowane rozwiązania modelowe (patrz rozdział 4) jest zastosowane dla wszystkich trzech zawodów.
  Przekazane Państwu materiały można już stosować, ponieważ art 121a prawa oświatowego jest już zapisem czynnym. Dokumenty nie są obciążone prawami autorskimi, ponieważ finansowanie projektu pochodzi z budżetu i prawa te automatycznie przechodzą na Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, o które prosilismy powyżej. Jednocześnie służymy pomocą w przypadku, gdyby chcieli Państwo, Wasi uczniowie lub firmy lotnicze, z którymi współpracujecie, chciały skorzystać z okazji zorganizowania stażu uczniowskiego. Pracując przez ostatnie pół roku nad modelami, zdobyliśmy spore doświadczenie na temat tego narzędzia i chętnie się nim z Państwem podzielimy.
  Jednocześnie informujemy, że mamy nadzieję fizycznie być obecni podczas planowanego na kwiecień br. spotkania Waszego stowarzyszenia szkół technicznych w Poznaniu (6-8 kwietnia).

  Modelowy program stazu uczniowskiego w zawodzie technik awionik.pdf
  Modelowy-program stazu uczniowskiego w zawodzie technik lotniskowych sluzb operacyjnych.pdf 
  Modelowy program stazu uczniowskiego w zawodzie technik mechanik lotniczy.pdf  

 

 • Styczeń 2022
  W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przygotowujemy się do realizacji staży uczniowskich w czterech lokalizacjach dla dwóch grup techników awioników w jednej lokalizacji, dwóch grup techników mechaników lotniczych również w jednej lokalizacji oraz w dwóch lokalizacjach po jednej grupie techników lotniskowych służb operacyjnych w każdej lokalizacji. staże mają być zrealizowane w czasie ferii zimowych w przyszłym miesiącu.

 

 • Grudzień 2021
  Informujemy, że w ramach realizowanego przez nas projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 uzyskaliśmy akceptację ekspertów MEiN wszystkich trzech projektów modeli staży uczniowskich dla zawodów technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz technik mechanik lotniczy.
  Projekty zostaną opublikowane w tej zakładce strony MGN Alaris Consulting oraz będą rozsyłane drogą mailowo do zainteresowanych podmiotów.
  Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób o pobranie tych dokumentów, zapoznanie się z nimi i przekazanie nam uwag.
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji opiekuna stażu u pracodawcy w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego dla trzech zawodów z branży transportu lotniczego (technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych) w ramach Projektu w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.
  Załączniki_do rozeznania rynku_5_2021_TLO – 2021-12-05
  Rozeznanie rynku_5_2021_TLO_opiekun – 2021-12-05 
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji instruktora stażu z ramienia szkoły w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego dla trzech zawodów z branży transportu lotniczego (technik awionik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych) w ramach Projektu w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 15 grudnia 2021 r.
  Rozeznanie rynku_4_2021_TLO_instruktor 2021-12-05
  Załączniki_do rozeznania rynku_4_2021_TLO – 2021-12-05 
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji eksperta ds. jakości odpowiedzialnego za przetestowanie opracowanych w ramach Projektu narzędzi zapewniania jakości stażu uczniowskiego w ramach pilotażowego wdrożenia modelowych rozwiązań praktycznej nauki zawodu dla następujących zawodów w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 17 grudnia 2021 r.
  Rozeznanie_2021_TLO_ekspert_jakości 
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest przeprowadzeniespotkań instruktażowych w zakresie wdrażania modelowych programów stażu uczniowskiego w celu przygotowania opiekunów z ramienia pracodawców i instruktorów z ramienia szkół do przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia modelowych programów stażu uczniowskiego w następujących zawodach w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2021 r.
  Rozeznanie_2021_TLO_spotkania_konsultacyjne

 

 • Listopad 2021
  Agecnaj Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) opublikowała rozporządzenie UE 2021/1963 zmieniające rozporządzenie UE 1321/2014. Zmiany dotyczą załączników I (Part M), II (Part 145) oraz Vb (Part ML). Gross zmian dotyczy Part 145 i w ich zakresie wprowadzany jest obowiązej wdrożenia w organizacjach obsługowych SMS-a czyli systema zarządzania bezpieczeństwem. zmiana była zapowiadana od dawna, ale ich zakres jest wiekszy niż można się było wcześniej spodziewać. Link do polskiej wersji rozproządznia 2021/1963 poniżej.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1963&from=EN
  Agencja obiecuje, że zmiany do Part 21 zostaną opublikowane w pierwszym kwartale 2022 roku.
 • W ramach realizacji projektu POWR.02.15.00-00-2031/20 pn. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” przeprowadzamy rozeznanie rynku, którego przedmiotemjest pełnienie funkcji eksperta branżowego odpowiedzialnego za realizację pilotażu stażu uczniowskiego w branży transportu lotniczego w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Link do treści zapytania i formularza zgłoszeniowego jest załączony poniżej. Termin składania ofert upływa z dniem 26 listopada 2021 r.
  Rozeznanie_2021_TLO_ekspert_branzowy

 

 

 • Lipiec 2021
  MGN Alaris Cosnulting poszukuje autora projektu pilotażowego stażu dla zawodu: technik lotniskowych służb operacyjnych. Wszystkie chętne osoby mające doświadczenie w zakresie edukacji zawodowej dla młodzieży lub nauczyciele zawodu w branży lotniskowej chętni do podjęcia się takiego zadania są proszeni o kontaktowanie się przez komunikator znajdujący się w dolnej części strony startowej. Gaża autorska jest znacząca.

 

 • Czerwiec 2021
  W ramach realizowanego przez nas projektu opracowania i sprawdzenia programów uczniowskich staży zawodowych realizowanych przez szkoły średnie w ramach nauczania w trzech zawodach: technik mechanik lotniczych, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, zainicjowaliśmy działanie zespołu ekspertów. W skłąd tego zespołu weszło sześćosób z przemysłu oraz czwterech przedstawicieli szkół. Jednocześnie zainicjonwano działanie wewnętrznego forum  dyskusujnego, które ma pomóc w realizacji całego przedsięwzięcia i ułatwić kontakty pomiędzy autorami programów staży, ekspertami reprezentującymi przemysł i szkoły oraz zespołem kierującym całością projektu. W najbliższym czasie dostęp do forum uzyskają przedstawiciele pozostałych szkół, które nie są reprezentowane przez ekspertów.
  Niestety forum nie będzie dostępne dla osób postronnych. Nasze doświadczenia w tym zakresie są nadzwyczaj negatywne i niechcąc dopuścić do pojawienia się wpisów niegrzecznych oraz wszelkiego rodzaju troli podjęliśmy decyję o utrzymaniu forum w postaci zakmniętej. Przepraszamy. Osoby bardzo zainteresowane współpraća są proszone o kontakt przez komunikator na znajdujący się na stronie głównej.

 

 • Kwiecień 2021
  MGN Alaris Cosnulting wspólnie z Projekt Plus rozpoczęły realizację projektu europejskiego mającego doprowadzić do opracowania i sprawdzenia programów staży zawodowych realizowanych przez szkoły średnie w ramach nauczania w trzech zawodach: technik mechanik lotniczych, technik awionik oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.
  Czas realizacji całości projektu przewidziano na 18 miesięcy.
  Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje do kontaktu.

 

 • Grudzień 2020
  W związku z panującą pandemią i narastającymi zagrożeniami z niej wynikającymi, nasze szkolenia w zakresie czynnika ludzkiego zostały poszerzone o elementy wpływu pandemii na psychikę ludzką, objawami, które możemy zaobserwować, metodami radzenia sobie w sytuacji długotrwałego stresu oraz wpływem tych zjawisk na bezpieczeństwo operacji lotniczych.

 

 • Październik 2020
  W związku z pandemią COVID-19 i rosnącym wpływem tego zjawiska na nas rozszerzyliśmy zakres szkoleń z Czynnik ludzkiego za problematykę wpływu pandemii na pracowników firm lotniczych i możliwości wpływu na poziom bezpieczeństwa lotniczego.

 

 • Sierpień 2020
  Przez kilkanaście tygodni byłem mało aktywny, ponieważ wspierałem działania Sektorowej Rady d.s. Kompetencji Przemysłu Lotniczego-Kosmicznego jako koordynator części lotniczej projektu. 15 września zakończę współpracę z Radą, gdy zostaną przygotowane dwie rekomendacje.
  Pierwsza z nich jest rekomendacją nadzwyczajną dedykowaną dla przedsiębiorstw lotniczych, aby ułatwić im przejście prze okres pandemii i potem wyjście z kryzysu. Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę PARP-u lub Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która będzie operatorem w projekcie rekomendacji nadzwyczajnej.
  Druga jest rekomendacją, już zwyczajna, koncentruje się na wsparciu organizacji lotniczych i personelu w zakresie szkolenia i podnoszenia kompetencji. W obecnej chwili  przygotowanych jest kilkanaście szkoleń, ale rekomendacja ma charakter otwarty i mogą być dodawana kolejne szkolenia. Na razie nie potrafię wskazać terminu i miejsca publikacji tej rekomendacji.

 

 • Maj 2020
  We współpracy z Radą ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-kosmicznego opracowaliśmy projekt działań łagodzących wpływ pandemii COVID-19 w obszarze lotnictwa. Plan został zaakceptowany przez PARP (który nadzoruje proces tworzenia i działania rad ds. kompetencji) i obecnie Rada oczekuje na przyznanie środków przez Agencję na realizację tych działań.
  W ramach zaproponowanych aktywności przewidziano wykonanie szeregu analiz rynkowych, uruchomienie pomocy dla osób zwalnianych oraz analizy dotyczące zachowania poziomu bezpieczeństwa w przypadku konieczności ograniczania zakresu prowadzonej działalności, zwalniania pracowników oraz zawieszania działalności.
  MGN Alaris Consulting opracowało prezentację dotyczącą czarnych łabędzi (zdarzenia bardzo rzadkie, ale obciążone bardzo poważnymi konsekwencjami), i zachowania się komórek zarządzania jakością/zgodnością oraz SMS-a w sytuacji kryzysowej, nie przewidzianej w Planie Działania w Sytuacjach Awaryjnych (ERP).
  Szkolenie jest dostępne w formie webinaru oraz normalnej prezentacji realizowanej u klienta.
  W połowie maja MGN Alaris Consulting rozszerzy zakres swoich usług o jednodniowe szkolenia w zakresie nadzoru nad częściami podrobionymi (fraud parts)

 

 

Aktualna wersja Easy Access Rules for Continuing Airworthiness jest nadal datowana na kwiecień 2019 r i nie zawiera zmian w rozporządzeniach, ani nowo wydanych AMC i GM do Part CAMO i CAO oraz części Part ML. Dokument jest dostępny pod linkiem:
  
|Easy Access Rules for Continuing Airworthiness 28 April 2020.pdf

W związku z opublikowaniem w dniu 13 marca materiałów doradczych do Part CAMO informuję, że wznawiamy oferowanie szkoleń dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. przypominamy, że okres na wdrożenie zmian zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/1142 jest ograniczony do 12 miesięcy i wiosną przyszłego roku wszystkie certyfikaty Part M/G automatycznie wygasną. Dokument jest dostępny pod linkiem:

Annex VII – AMC and GM to Part-CAMO – Issue 1.pdf