Ankieta dla szkół

Szanowni Państwo,

wypełniając poniższą ankietę możecie Państwo poprawić jakości przyszłych staży uczniowskich dla trzech zawodów transportu lotniczego: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik lotniczy w ramach projektu pt. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków europejskich prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Staże uczniowskie są nowym elementem w procesie kształcenia, wdrażanym w Polsce na podstawie zmian do Prawa oświatowego z 2019 roku.

Nazwa szkoły (nieobowiązkowe)
Stanowisko osoby wypełniającej ankietę (nieobowiązkowe)
Czy w latach poprzednich Państwa szkoła organizowała praktyki uczniów w zakładach pracy?
Jeśli tak, to w jakich zawodach?
Jaką cześć tych zakładów stanowiły certyfikowane organizacje lotnicze?
Jakie często spotykaliście się Państwo z odmową przyjęcia uczniów na praktyki?
Jakie były najczęstsze powody przyjęcia uczniów na praktyki?
Czy dotychczasowe praktyki były racjonalne?
Jesli nie, to dlaczego?
Czy opiekunowie ze strony szkoły powinni zostać w specjalny sposób przygotowani do realizacji praktyk?
Czy w dotychczasowej praktyce powyższe przygotowanie było spełniane?
Jeśli nie, czego brakowało?
Jeśli nie, jakie elementy należy dodać?
Jak monitorujecie Państwo losy praktykantów po zakończeniu praktyk?
Jakich narzędzi brakuje Państwu w trakcie praktycznej nauki zawodu?