Ankieta dla zakładów

Szanowni Państwo,

wypełniając poniższą ankietę możecie Państwo poprawić jakości przyszłych staży uczniowskich dla trzech zawodów transportu lotniczego: technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik mechanik lotniczy w ramach projektu pt. “Kształcenie zawodowe 31) branża transportu lotniczego (TLO)” dofinansowanego ze środków europejskich prowadzonego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Staże uczniowskie są nowym elementem w procesie kształcenia, wdrażanym w Polsce na podstawie zmian do Prawa oświatowego z 2019 roku.

Nazwa (nieobowiązkowe)
Typ organizacji
Stanowisko osoby wypełniającej ankietę (nieobowiązkowe)
Czy w latach poprzednich Państwa organizacja przyjmowała praktykantów ze szkół średnich?
Jeśli tak, to w jakich zawodach?
Czy Pan/Pani brał/a czynny udział w realizacji praktyk uczniowskich na terenie Państwa organizacji?
Z jakich powodów Państwa organizacja przyjmowała/nie przyjmowała praktykantów ze szkół średnich?
Jakie elementy dotychczasowych praktyk były racjonalne i powinny być nadal utrzymane?
Jakie elementy dotychczasowych praktyk były nietrafione lub zbędne?
Czy Państwa organizacja będzie chciała przyjąć na swój teren praktykantów ze szkół średnich technicznych po zakończeniu pandemii?
Jeśli tak, to w jakich zawodach?
Jakie powinny być spełnione warunki, aby Państwa organizacja mogła przyjmować praktykantów ze szkół średnich technicznych?
Jakie warunki będziecie stawiali przyjmując praktykantów ze szkół średnich technicznych?
Jaki powinien być podstawowy cel praktyk uczniowskich realizowanych w Państwa organizacji?
Jakie elementy merytoryczne powinny znaleźć się w programie praktyki realizowanej w programie Państwa organizacji?
Czy opiekunowie ze strony organizacji powinni zostać w specjalny sposób przygotowani do realizacji praktyk?
Czy w dotychczasowej praktyce powyższe przygotowanie było spełniane?
Jeśli nie, czego brakowało?
Jeśli nie, jakie elementy należy dodać?
Czy opiekunowie ze strony szkoły powinni zostać w specjalny sposób przygotowani do realizacji praktyk?
Czy w dotychczasowej praktyce powyższe przygotowanie było spełniane?
Jeśli nie, czego brakowało?
Jeśli nie, jakie elementy należy dodać?
Czy zatrudniacie Państwo praktykantów po zakończeniu nauki?
Ile było takich przypadków w ciągu ostatnich 4 lat?
Czy fakt odbycia praktyk w Państwa organizacji zwiększa szanse zatrudnienia?
Jeżeli nie, to dlaczego?
Czy planujecie Państwo realizację staży uczniowskich w zakładzie?
Jeżęli nie, to dlaczego?
Czy będziecie Państwo skłonni przyjąć do zakładu uczniów na odbycie stażu?
Jeżeli nie, to dlaczego?
Czy możecie Państwo wskazać zakres zagadnień, które powinny być przedmiotem staży uczniowskich?
Czy możecie Państwo określić warunki, które musiałyby zostać spełnione, abyście mogli przyjmować uczniów na staże uczniowskie?
Czy możecie Państwo określić swoje potrzeby w zakresie realizacji w Waszym zakładzie staży uczniowskich?
Czy macie Państwo jakiekolwiek inne uwagi lub sugestie w zakresie organizacji staży uczniowskich?
Czy Państwa organizacja będzie skłonna przyjąć grupę do 6 uczniów na testowe staże, które muszą się odbyć w ramach realizacji projektu w pierwszym kwartale 2022 roku.
Jeśli odpowiedzieliście "być może" lub "trudno powiedzieć" prosimy o komentarz lub uwagi
Czy widzą Państwo w przyszłości korzyść z organizacji staży uczniowskich w swoim przedsiębiorstwie?Add description here!